CHECKS OVER STRIPES (WHITE/ BLACK)

It's Checks over Stripes... Thats what I like